Aj vy nám môžete pomôcť! Po zaplatení dobrovoľného členského príspevku sa stanete čestným členom spoločenstva KOBUKRAV.
Pri úhrade do správy pre prijímateľa napíšte: členský príspevok 2021.
Odporúčaná minimálna výška členského príspevku je 5,- €. Za každý
príspevok vám vopred ďakujeme.
Registračné poplatky zaplatia účastníci súťaže v kreslení „Ja a koronavirus“ . Z týchto poplatkov hradíme náklady súvisiace s touto súťažou. Výška registračného poplatku je 1,-euro/ dielo.

Zobrazuje sa všetkych 2 výsledkov