O nás

Kobukrav občianske združenie , Trhovisko 444/6 929 01 Dunajská Streda IČO: 51285312

Kobukrav je slovenský sebaobranný systém.Jednotlivé techniky našej sebaobrany sú  zvolené tak, aby boli ľahko zapamätateľné  pre bežných občanov a hlavne spĺňali základný účel a posolstvo – ubrániť seba a zároveň rešpektovať aj zdravie útočníka.

Pojem Kobukrav 

Tento nový výraz vznikol z dvoch slov :                             

                KOBUTAN + KRAV MAGA =   KOBUKRAV

Kobutan je japonská pomôcka slúžiaca na sebaobranu a Krav Maga je izraelský sebaobranný systém, ktorého význam je boj zblízka. V tomto prípade spárujeme nástroj so systémom a čitateľom ich podáme úplne novým spôsobom.

Čo vám ponúkame:

Špeciálne kurzy –sú rozdelené podľa profesií. Ideálne najmä pre zamestnancov samospráv, škôl, pre  taxikárov, čašníkov, poštových doručovateľov,  a všetkých, ktorí pri výkone svojho povolania čelia náročným situáciám.

Bezpečnostná príprava organizátorov spoločenských podujatí – nepredvídané udalosti, stresové situácie, stavy všeobecného ohrozenia, teroristické útoky a pod.

Vystúpenia počas  obecných osláv, festivalov a jarmokov

Kurzy sebaobrany pre dospelých  -sú vhodné hlavne pre ženy a seniorov, pričom dôraz kladieme hlavne na prevenciu a na osvojenie tzv. únikových techník.

Letné tábory sebaobrany pre deti  -ovládanie umenia sebaobrany môže vášmu dieťaťu zachrániť život. Výuka prebieha hravou formou, deti sa príjemne zabavia a osvoja si základné techniky.

Kurzy sebaobrany pre školy – nedajte šancu detskej šikane. Naučíme deti brániť sa voči agresorom, zvýšime ich samostatnosť a zdravé sebavedomie.

Workshopy, teambuildingy– vhodné pre firmy, inštitúcie, obce i mestá.

„Ja a koronavírus“

Vložte nový príspevok

Našim cieľom je vyzbierať toľko detských kresieb, koľko obetí mala COVID 19 na celom svete! Aby sme to dosiahli, vytvorili sme túto webstránku , kde si môžete pridať vaše kresby.  Spolu to dokážeme!

  Na realizáciu týchto projektov avšak potrebujeme financie! Aj vy nám môžete pomôcť! Po zaplatení dobrovoľného  členského príspevku sa stanete čestným členom spoločenstva .

Pri úhrade do správy pre prijímateľa napíšte: členský príspevok 2020 alebo dar.

IBAN:  SK28 5600 0000 0057 1859 2001

Tibor Sklut- organizátor súťaže

Galéria