Bezpečná škola-súťaž v kreslení-pravidlá

0,00 

Cieľ Súťaže: je zvýšiť povedomie a podporiť zapojenie od materských škôl po vysoké školy do diskusie o bezpečnosti a zdraví v školách. Chceme vytvoriť bezpečnú, zdravú a podporujúcu školskú atmosféru prostredníctvom kreatívneho vyjadrenia.
Kresby musia súvisieť s bezpečnosťou škôl, bojom proti šikane, a mali by zameriavať
na návrhy riešení týchto problémov a v žiadnom prípade by nemali propagovať násilie.
Nezodpovedajúce kresby budú vylúčené.
Podmienky účasti a prihlásenie:
Kresby je možné poslať najneskôr do 15. apríla 2024.
Adresy pre zaslanie:
zo Slovenska a z Česka :„Safe School”-Tibor Sklut Trhovisko 444/6, 929 01 Dunajská Streda
Pri odoslaní preferujte služby Slovenskej pošty, lebo máme tam zriadenú poštovú schránku.

z Maďarska -„Biztonságos iskola“ Postán maradandó Vámosszabadi posta ,9061 Szabadi utca 57

z ostatných krajín :formou mailovej prílohy na adresu bezpecnaskola@bezpecnaskola.sk

Prosím, aby ste sa zaregistrovali na tejto Facebook stránke https://www.facebook.com/bezpecnaskolasro/ pretože tu budeme v budúcnosti zverejňovať všetky dôležité informácie týkajúce sa súťaže. Zároveň žiadam, aby boli pred zverejnením fotografie kresieb spravené spolu s tvorcami a zdieľané na tejto stránke.
Prihlásiť sa môžu všetky typy škôl (od materských po vysoké), centrá voľného času, domovy mládeže, občianske združenia, neziskové a cirkevné organizácie, rodiny, aj jednotlivci.
Vekové obmedzenie: Bez obmedzenia
Techniky kreslenia: Povolené sú všetky techniky, kresby musia byť ručne nakreslené.
Veľkosť kresby: Formát A3 a A4
POZOR! v prednej spodnej časti si vynechajte margo o šírke 3 centimetre a napíšte tam tie informácie :
Názov diela ,Meno a priezvisko autora, Vek autora Meno, a priezvisko učiteľa (ak bol)
Názov prihlasujúcej inštitúcie (škola, združenie, atď.)+piktogram zástavy krajiny
Napríklad: „Boj proti šikane“-Ján Nagy-9r- Mgr. Eva Saboova-ZŠ Domaniža-piktogram slovenskej zástavy

Pre účasť v súťaži je potrebné odovzdať minimálne 5 ks kresieb.
Počet kresieb, ktoré môže jednotlivec odovzdať, nie je obmedzený.
Kresby keď to posielate formou poštovej zásielky,tak zabaľte do fólie pre ochranu.
Kresby sa nevracajú
Platobné informácie:
Registračné poplatky pre deti : 1 ,- € za 1 kresbu -ako darček dostanú pamätné bankovky
Registračné poplatky pre študenotov+pre dospelých:2,-€- ako darček dostanú multivitamín www.balerno.sk
Úhrada registračného poplatku bankovým prevodom na náš účet:
IBAN : SK28 5600 0000 0057 1859 2001 – Prima banka a.s. – Kobukrav o.z.
Ak si tento poplatok budete hradiť z krajín kde euro nie je oficialnym platidlom, TAK UVEĎTE ŽE ÚHRADU CHCETE V EURÁCH ABY STE NEMUSELI ZAPLATIŤ ZBYTOČNE VYSOKÉ POPLATKY!
⏱ Synchronizácia platieb a zaslania kresieb:
Uskutočnite platbu a posielanie kresieb súčasne pre efektívne spracovanie.
Termín zaslania kresieb:
Neodkladajte zasielanie, čím skôr dorazia, tým lepšie.
Odmeny:
Darčeky pre účastníkov súťaže:
Ďakovný list + 1 xpamätné bankovka za každú doručenú kresbu.Pošleme vám cez Slovenskú alebo maďarskú poštu formou listovej zásielky. Ak je doručovateľská adresa iná ako fakturačná adresa, tak nám to napíšte.
Online produkty- naše e-knihy ako aj online kurzy sebaobrany si môžete bezplatne stiahnuť z tejto webstránky z nášho eshopu.
Konečná prezentácia kresieb: 7.júna tj. v piatok 9.00-12:00 hod 2024 v športovej hale v Dunajskej Strede, s možnosťou zmeny miesta podľa počtu kresieb.Obrovskú mozaikuna podlahe športovej haly z kresieb vytvoríme spolu s dobrovoľníkmi, deťmi, pedagógmi a rodinami.
Regionálna prezentácia kresieb: AK by ste chceli organizovať aj vo vašom regióne prezentáciu z kresieb ,ktoré si vyzbierate z vášho regiónu,tak sa na nás nakontaktujte.tel: +421 940 351 706
Sponzorstvo: Vítame akúkoľvek podporu – vecné dary, propagácia, mediálna

Nákupný košík
Žiadne produkty v košíku!
Pokračovať v nákupe
0